تامین منابع علمی

  • برای دستیابی به مقالات، کتب، پایان نامه ها و اختراعات لاتین تخصصی مورد نظر خود، فقط کافی است پس از ورود به پنل کاربری خود در سایت، یک سفارش تایپ ثبت نموده و در آن عنوان مقاله، نام نویسندگان و لینک مقاله را قرار دهید. در کمتر از نیم ساعت قابلیت دسترسی به مقاله مورد نظر به شما اطلاع داده خواهد شد.
  • لازم به یاد آوری است که این خدمت صرفا مربوط به منابع لاتین خارجی است و به هیچ عنوان شامل منابع فارسی و یا منابع لاتین مجلات و نشریات داخل کشور نمی باشد.