تایپ انواع متون

  • شما می توانید تایپ انواع متون خود اعم از تخصصی و عمومی را به ما بسپارید.
  • تایپ تخصصی در هر رشته ای به متخصص آن رشته سپرده می شود که تسلط کامل بر اصطلاحات آن رشته دارد.
  • برای سفارش تایپ، می توانید از متن دست نوشته خود عکس بگیرید و یا آن را اسکن کرده و در پنل کاربری خود ثبت کنید. همینطور می توانید فایل صوتی از نوشته خود تهیه کنید. و یا اینکه پس از ثبت سفارش در پنل کاربری و گرفتن شماره سفارش، دست نوشته خود را که در آن شماره سفارش قید شده، بدون محدودیت تعداد صفحه، به شماره فکس ما ارسال کنید.