ویرایش پروپوزال و پایان نامه

  • حوه نگارش و چیدمان مطالب، یکی از مهمترین مراحل تهیه پایان نامه و پروپوزال است. نگارش صحیح، نظام مند و اصولی، علاوه بر اینکه یکی از پیش نیازهای لازم برای کسب مجوز دفاع پایان نامه است، نقش مهمی در ترویج دستاوردهای علمی و قابلیت استفاده آن توسط مخاطب دارد. از این رو، ویرایش و یا حتی بازنویسی یک اثر علمی با قلمی شیوا، مرحله ای جدانشدنی در تمامی عرصه هاست.
  • ایران پیپرز ویرایش علمی، ادبی و ساختاری اثر علمی شما را به ویراستاران متخصص در همان رشته می سپارد.
  • به یاد داشته باشید که ایران پیپرز به هیچ عنوان پایان نامه آماده برای فروش ندارد؛ علاوه بر این، صیانت از حقوق معنوی و مادی اثر از وظایف مسلم قانونی و شرعی این مجموعه است.